1. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Internetowego Sklepu Online działającego pod adresem www.2GN.pl  Właścicielem sklepu jest Firma  RECORD Marcin Olszewski , z siedzibą w Łodzi, NIP 726-233-45-56, REGON 100739541.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

a)  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

b) Warunkiem korzystania z usług serisu 2GN.pl jest posiadanie odpowiednich urządzeń technicznych.

c) Korzystanie z serwisu, informacji w nim zawartych oraz systemu zamówień jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

d)  Zamówienia są przyjmowane poprzez:

- stronę internetową - www.2GN.pl

-  email - Zamówienie online

- telefonicznie – Tel: 42 279 62 27 , Play: 723 103 003

e)  W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

-  wyboru zamawianych  towarów

-  wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy

- wyboru sposobu płatności

f)  Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep, które nastąpi w ciągu 3 dni roboczych.

g)  Termin płatności za zamówione towary wynosi 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

h)  Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

i)  Do każdej wysyłki dokładamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.

j)  Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych.

k)  Ceny towarów podawane są w PLN , EUR, USD, GBP i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Ceny są zmienne i zależą od kursów walut i cen surowców(złota srebra)

l)  Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy różny dla każdego z kontynentów.

ł)  Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w serwisie Przelewy24, PayPal lub na koncie bankowym Sklepu. W przypadku komunikatu: "Produktów zaznaczonych symbolem *** nie ma aktualnie na magazynie w wystarczającej ilości..." czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.

m)  Dostawa towaru odbywa się za pomocą Poczty Polskiej

n)  Zamawiający może wybrać w szczególności następujące formy płatności: 

- przelew bankowy 

- przesyłkę za pobraniem 

 - odbiór osobisty

- PayPal Express

o) Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://2gn.pl/pl/kontakt

p)  Zwrot ceny następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Koszty wysyłek nie podlegają zwrotowi.

r)  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki podczas transportu - reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.


3. REKLAMACJE

a) Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej przesyłki – czy nie nosi śladów uszkodzenia lub otwierania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek sporządzić odpowiedni dokument w obecności listonosza

b)  Reklamacja może być wniesiona przez Klienta w formie pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi dostępnymi na stronie Sklepu niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki a maksymalnie do 3 dni od daty doręczenia.

c) W przypadku wad jakościowych i podobnych Sprzedający może zażądać przesłania zdjęć wadliwego towaru.

d)  Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę otrzymania pisma przez Sklep, datę zgłoszenia telefonicznego, datę otrzymania reklamacji drogą elektroniczną.

e)  Reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od jej wniesienia dlatego prosimy o nie odsyłanie towaru do czasu otrzymania odpowiedniej informacji.

f)  W przypadku uznania reklamacji sklep zwraca koszty wysyłki poniesione przez Klienta.

g) W przypadku nieuznania reklamacji koszt ponownej wysyłki do Klienta ponosi Klient.

h) Towar odsyłany musi być nie używany, dobrze zabezpieczony podczas transportu.

i)  Koszty dostawy ponosi Kupujący zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych Raw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny art. 10 ust. 3 pkt. 5 (świadczenia bezzwrotne)

j)  W przypadku odmowy uznania przez Sklep reklamacji w całości lub części Klient może dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

k) Do zwracanych towarów powinien zostać dołączony dokument zakupu – paragon lub fv.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

a) Rejestracja dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i województwa, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

b) Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po prawidłowym złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy

c) Każde prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest elektronicznie poprzez automatyczne wysłanie wiadomości na adres emailowy Kupującego 

d) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z realizacji części lub całego zamówienia złożonego przez Kupującego bez podania przyczyny.  

e) Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Sklep. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

f)  Wszelkie dane umieszczone przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

g)  Dane podane przez Klienta są wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia przez Klienta oraz do kontaktów z Klientem.

h)  Klient ma możliwość dostępu i dokonywania zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Sklepu. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu

i) Sprzedający zastrzega sobie możliwość wymagania wpłaty zaliczki przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w kwocie 70% wartości zamówienia.

 

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

DANE UŻYTKOWNIKÓW PRZECHOWYWANE SĄ W BAZIE DANYCH KTÓRA JEST ZABEZPIECZONA PRZEZ WGLĄDEM OSÓB TRZECICH

 

 DANE ZBIERANE PODCZAS REJESTRACJ

W celu dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym użytkownik musi się zarejestrować. Podczas rejestracji zbierane są takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres do korespondencji, telefon, e-mail. Podczas rejestracji użytkownik podaje także login i hasło jakich będzie używał w naszym sklepie internetowym. 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZGROMADZONE DANE?

Przede wszystkim nigdy nie udostępniamy zgromadzonych danych osobom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji służą do poprawnego zalogowania się do naszego sklepu internetowego, złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym i późniejszej jego realizacji.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZMIENIĆ SWOJE DANE OSOBOWE PODANE W CZASIE REJESTRACJI?

Swoje dane osobowe można zmienić po poprawnym zalogowaniu się do naszego sklepu .
 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na tej stronie.

 

6. POLITYKA COOKIES

Nasz sklep wykorzystuje pliki cookies które przechowują informacje na temat wybranego języka, waluty i preferencji sklepu. Informacje te są pobierane i przechowywane w celu poprawnego działania serwisu. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika przez czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, w przypadku nie zgadzania się z polityką prywatności prosimy o niezwłoczne opuszczenie serwisu.

Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą.

Użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób pliki Cookiem zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia definiowane w przeglądarkach internetowych.

Firefox: Opcje -> Prywatność

Chrome: Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści

Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) -> Zaawansowane

Opera: Preferencje -> Zaawansowane- -> Ciasteczka


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach  zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

b)  Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów kodeksu cywilnego.

c)  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa